Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 1993-1994 öğretim yılında ilk lisans öğrencilerini, 2000-2001 öğretim yılında ilk yüksek lisans öğrencilerini almıştır.

Bölümümüzün lisans eğitiminin amacı;

  • Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki ve etik değerlere bağlı, evrensel mühendislik amaçları ve temel ilkeleri hakkında bilgi sahibi,
  • Bilişim teknolojileri, inşaat mühendisliğinin temelleri ile ilgili yeterli donanıma sahip ve bunları etkin bir şekilde kullanabilen,
  • Analitik düşünce yapısına, mühendislik problemlerini çözme becerisine, özel inşaat mühendisliği problemlerini algılama, değerlendirme, çözüm geliştirme, uygulama becerisine, mesleğinin gereği iletişim ve yönetim becerilerine, uygulama ve şantiyelerde organizasyon becerisine sahip 

​inşaat mühendisleri yetiştirmektir.

Bölümümüzde eğitim dört yıldır. Bu süre içinde yapılacak staj, daha üniversite çağında iş hayatının tanınmasını, başarılı firmalarla ilişki kurulmasını sağlayacaktır. Öğrencilerimiz üniversite sıralarında; Yapı, Yapı  Malzemesi, Yapı İşletmesi, Mekanik, Hidrolik, Geoteknik, Ulaştırma  anabilim dallarının temel bilgilerine sahip olacaklar ve bunlardan birisinde daha yetkin olarak yetişeceklerdir. İstedikleri takdirde yurt dışı üniversitelerle olan değişim programlarına katılabileceklerdir. Öğrenci bursları ile ilgili bilgiler üniversitenin internet sayfasından (www.nku.edu.tr) öğrenilebilmektedir. Bölümün tüm idari sekretarya işleri Fakülte'nin Bölümler Sekreterliği tarafından yürütülmektedir.

Bu bölümden mezun olanlar, yurt içinde ve dışında, büyük projelerde, tasarımcı, yapımcı, denetimci ya da yönetici olarak görev alacaklar, bir kısmı kendi işlerini kuracaklar, bir kısmı da Yüksek Lisans, Doktora gibi daha üst düzeyde eğitim olanaklarını değerlendireceklerdir.

Bölüm, Fen Bilimleri Enstitüsü ile birlikte, İnşaat Mühendisliği alanında yüksek lisans programı yürütmektedir.

Bölümümüzde, öğrencilerin eğitimine katkı sağlayan, yüksek lisans  öğrencilerinin deneysel çalışmalarını yürüttükleri ve aynı zamanda çeşitli araştırma projelerinin yürütüldüğü, Yapı Malzemesi ve Geoteknik Laboratuvarı olmak üzere, iki adet laboratuvar mevcuttur.