Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün Misyonu (Özgörevi)

İnşaat Mühendisliği alanında sorunları tanımlayıp çözüm geliştirebilen, kendi başına öğrenmeyi sürdürebilecek düzeyde çözümleme, iletişim ve araştırma becerisi yetileri gelişmiş, meslek bilgilerine zemin oluşturan temel bilgileri ve inşaat mühendisliği bilgilerini özümseyebilen inşaat mühendisi adayları yetiştirmektir. Öğrencilere verilen eğitimde bağımsız, özgün, yeni fikir üretme ve takım çalışması bilinci ve önderlik yetileri kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilimsel ve uygulamalı bilgileri küresel olguların ve önceliklerin ayırtında olarak öncelikle yerel düzeyde toplumsal faydaya dönüştüren inşaat sanayisine yönelik araştırma projeleri üstlenmeyi hedeflemektedir. Kısa anlatımla; yerel ve evrensel düzeyde istenen özelik ve niteliklere sahip inşaat mühendisi adayları eğiterek, bilimsel ve mesleki araştırma, uygulama ve yayın yaparak insanlığa hizmet etmektir.