Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün Misyonu (Özgörevi)

İnşaat mühendisliği alanında sorunları tanımlayıp çözüm geliştirebilen, çözümleme, iletişim ve araştırma yetileri gelişmiş inşaat mühendisi adayları yetiştirmenin yanısıra bilimsel ve uygulamalı bilgileri toplumsal faydaya dönüştüren, inşaat sektörüne yönelik araştırmalar yapmaktır.