Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün Vizyonu (Özgörüsü)

İnşaat Mühendisliği Bölümünün vizyonu, üstlendiği özgörevi gerçekleştirmek için izlemeyi kurguladığı yol üzerindeki ana aşamalar ve ara hedefler aşağıda belirtilmektedir:

  • Öğrencilere temel bilimler ve inşaat mühendisliği konularında yeterli teknik bilgi edinmesini sağlayacak düzeyde okuyarak anlama, yazma ve sözel iletişim becerisi kazandırmak,
  • Verilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilecek ve mühendislik bilgisini ilerletecek düzeyde uygulama yaptırmak,
  • Öğrencilerin özdenetim ve özgüvenlerini geliştirerek kendi başlarına öğrenme yetisi kazandırmak,
  • Dayanışma ve kişiler arası ilişki geliştirme yoluyla takım çalışmasına özendirerek öğrenciyi bilim ve inşaat mühendisliğinin ilerlemesi için çaba harcamaya yöneltmek,
  • Öğrenciye her türlü bilgi ve yöntem kullanımında genel ve meslekî ahlak kurallarına uymanın toplumsal ve meslekî yaşamdaki önemini öğretmek ve eğitimi buna göre düzenlemek,
  • İnşaat mühendisliği topluluğu ve iş çevreleri için daha iyi çözümler üretip geliştirecek biçimde uyanık, sorgulayıcı, yeniliklere açık inşaat mühendisi adayları yetiştirmek,
  • İnşaat mühendisliği topluluğu ve iş çevreleri için toplumun her düzeyde gereksinimlerini karşılamak üzere öncülük görevi üstlenebilecek dürüst, kararlı, adil, istekli, yetenekli ve eğitimli inşaat mühendisi adayları yetiştirmek.
  • Çeşitli düzeylerde uygulama odaklı teknoloji geliştirme projeleri yürüterek üretilen bilgiyi toplumsal faydaya dönüştürmek,
  • Üretilen/derlenen bilgileri ve elde edilen araştırma sonuçlarını makale, bildiri ve kitap biçiminde yayınlayarak kalıcılığını ve yararlılığını evrensel düzeye genişletmek.