2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı

Lisans Öğrencileri Danışman Listesi

Sınıf

Danışman

Yardımcı

4+

Dr. Öğr. Üyesi İ. Feda ARAL

Arş. Gör. Emine Gamze ABANAZOĞLU

4

Dr. Öğr. Üyesi Didem YILMAZER

Arş. Gör. Dr. Cihan SOYDAN

3

Dr. Öğr. Üyesi Aydın ÖZMUTLU

Arş. Gör. Engin BIÇAKCI

2

Doç. Dr. Sinan ŞAHİN

Arş. Gör. Emine Gamze ABANAZOĞLU

1

Dr. Öğr. Üyesi Timur CİHAN

Arş. Gör. Dr. Cihan SOYDAN